Algemene ledenvergadering 19 december 2018

Op woensdag 19 december 2018 nodigt de Rijvereniging Barendrecht al
haar leden uit voor de algemene ledenvergadering te Manege Filip Dros.
De agenda is opgesteld conform de statuten van de vereniging.
Algemene Ledenvergadering Rijvereniging Barendrecht
Locatie: Manege Filip Dros
Plaats: Barendrecht
Adres: Kooiwalbos 1
Datum: Woensdag 19 december 2018
Aanvang: 20:30
Agenda
a. Opening.
b. Mededelingen.
c. De notulen van de vorige vergadering van de algemene
vergadering.
b. Het verslag van het afgelopen half jaar.
c. Het benoemen van een afgevaardigde naar de regiovergadering—
van de regio van de KNHS.
d. Het vaststellen van Contributie 2019.
(Contributie blijft hetzelfde als in 2018)
e. Het benoemen van een vertegenwoordiger naar de
Kringvergadering van de kring van de KNHS;
f. Rondvraag.
g. Sluiting.