Bestuur RvB

Bestuur Rijvereniging Barendrecht

Voorzitter Geert Bram Steijn
Penningmeester  Anton de Goeij
Secretaris Vacature
Wedstrijdsecretariaat Joy Maijer
Lid Filip Dros

In april 2015 is de eerste jaarvergadering en moet het bestuur worden geïnstalleerd. Het voorlopig bestuur stelt zich beschikbaar. U krijgt nog een uitnodiging om de vergadering bij te wonen. De minderjarige leden worden vertegenwoordigd door hun ouders. De statuten van de vereniging zijn te downloaden vanaf de verenigingswebsite.